Att leva med frågorna

Som barn ställde vi många frågor, i takt med att vi blev äldre blev frågorna allt färre. Som vuxna tror vi ofta att vi vet mera än vi faktiskt vet, vi är mätta och nöjer oss många gånger med antaganden ...

Läs mer →

Vad är tid och hur använder vi den?

Funderar över vårt förhållande till tiden och hur vi ser på den. Tänker vi att vi har tid eller att vi tar oss tid? Jag har ofta tänkt att jag inte har tid men det har för det mesta handlat om prioriteringar, jag hade tid till det jag verkligen ...

Läs mer →

Tankar i början av ett nytt år

Jag tror att livet kan bli större, jag tror att min längtan kan växa sig starkare än min rädsla. Frågor är mer dynamiska än svar. Frågor öppnar för möjligheter, utmanar tanke, fantasi och kreativitet. Jag tror mera på frågor än löften så här runt nyår, frågor som vi kan bära med oss. Frågor som lockar, som vi inte kan låta bli att tänka på. Frågor som genererar nya tankar. Håller vår längtan vid liv. Vilka frågor vill jag leva med under det här året och hur hittar jag dem?

Läs mer →

Jag lyssnar #jaglyssnar

Det finns tider när vi behöver någon som ser och lyssnar, med en varm blick och ett öppet hjärta. Den senaste tidens alla rapporter om övergrepp kan ingen blunda för. Men det krävs mod för att bli synlig ...

Läs mer →

Att se och bli sedd

Kärleken är inte en ide, den är något konkret som förmedlas från en människa till en annan, genom en blick, en beröring, ett möte. Något att sträva efter när vi möts, som människor behöver vi både se och bli sedda.

Läs mer →

Varangerhalvön

Idag har jag varit och berättat om boken i en kyrka i Stenungsund, visade ett bildspel med bilder från Varangerhalvön som jag brukar. Bilder som många blir berörda av, så även denna gång. Nu har jag lagt upp bildspelet här på hemsidan!

Läs mer →

En inspirations- och tankebok

Jag har skrivit en inspirations- och tankebok, jag vill inspirera dig att ta din längtan på allvar och våga lite mer. Jag vill uppmuntra dig att hitta en plats där du kan låta tankar och känslor komma som de vill, en plats där du kan ...

Läs mer →

Att känna är att vara levande

Vi börjar leva när vi tillåter oss att känna, allt vi känner. När vi kommunicerar en känsla delar vi den med vår omvärld. När vi uttrycker en känsla bjuder vi in andra att dela en upplevelse med oss och att vara levande tillsammans med ...

Läs mer →

Att berätta om boken

Igår var jag och berättade om min bok för en grupp pensionärer på min skärgårdsö, jag var inbjuden till Missionskyrkan. Innan tänkte jag att de kanske ...

Läs mer →

För mycket att göra?

I många sammanhang är det status eller i alla fall klart positivt att "ha mycket att göra". Man blir på något sätt viktig när man presterar, det imponerar på andra och det visar att man är behövd. Men är det ...

Läs mer →

Tid för något nytt

Ibland ställs man inför ett val eller en utmaning, det är som om någon viskar i ens öra. Det är dags nu, skulle det inte vara skönt att sluta låtsas och vara ...

Läs mer →

Att nå fram till varandra

Vad händer när vi möts och inleder ett samtal? I bästa fall uppstår något som i avsaknad av andra ord kan kallas kontakt (eng. connection), vi når fram till varandra. Det innebär att vi ser ...

Läs mer →

Uppmärksamhet och fokus

Det vi fokuserar på växer, tänk förstoringsglas. Om vi fokuserar på risker kommer vi att upptäcka fler och fler risker, de flesta mentala. För den som fokuserar på risker blir livet begränsat, ju mer man fokuserar desto mer begränsat blir livet. Till slut kommer man fram till att ...

Läs mer →

Vad är succé och vad är framgång?

Många gånger är det så att den som vinner gör det på någon annans bekostnad. Det mesta handlar nu för tiden om att åstadkomma mer i jämförelse med andra. Som individer har vi möjligheten att själva definiera vad som är framgång även om vi oftast inte tänker på det ...

Läs mer →

Relation och kommunikation

Syftet med kommunikation är att nå fram, att förmedla något så att mottagaren förstår. I all kommunikation händer det något viktigt när det inte bara är information förmedlas. Någon gång ibland känns det att vi verkligen når fram till varandra, vi ger och tar emot. Känslor och ord ...

Läs mer →

Mörkret brister

Ett fotografi är ett dokument skrivet med ljus, ett dokument som reflekterar något av den synliga och den osynliga världen. Mina bilder är en visuell poesi med många tolkningsmöjligheter.

Ett odelat hjärta

Att leva helhjärtat är ett aktivt val som förutsätter att jag vill något med mitt liv. Det betyder det att jag älskar mig själv även om det inte alltid känns så. Jag vill min egen utveckling, livet är tillräckligt viktigt för att tas på allvar, jag låter inte livet bara hända med mig. Det är att vara jag i sitt eget liv istället för mig.

Läs mer →

Tänk dig ett träd

Tänk dig ett träd med tankar och känslor. Trädet har förmågan att föreställa sig sitt eget liv och sin relation till världen runt omkring. De bilder som trädet ser för sitt inre representerar en tolkning av verkligheten. Varje gång trädet minns dessa bilder skapas känslor i trädets hjärta, de är välbekanta men inte alltid behagliga.

Läs mer →

Människa - mänsklig - sårbar

Bakom begrepp som självutveckling och självförbättring finns det ofta goda intentioner men de leder många gånger till självkritik eller rent av självförakt när man inte lyckas. Vår kultur fokuserar på förbättring med betoning på jämförelse, men problemet är att om vi hela tiden jämför oss med andra kommer vi aldrig att bli riktigt nöjda.

Läs mer →

Några bilder ...

Några bilder från sommaren 2011 då min bror och jag tog en tur till Tjurpannan ...

Livet är nu

Ett bildspel som handlar om längtan och hinder på vägen mot ett helhjärtat liv. Jag tror att både äkthet och balans i livet handlar om att förena styrka och sårbarhet. Den som bara visar styrka kan inte upplevas som trovärdig!

Veckans citat

Don’t ask what the world needs. Ask what makes you come alive, and go do it. Because what the world needs is people who have come alive.

Howard Thurman