bilder som berör

Uppmärksamhet

Varje dag gör vi många val, medvetna såväl som omedvetna. Vi väljer hur vi använder våra mest värdefulla resurser; tid, pengar och uppmärksamhet. Genom vår uppmärksamhet skapar vi relationer både till det som sker omkring oss och inom oss. I dessa synliga och osynliga världar etablerar vi en mängd relationer, till människor och platser, minnen, tankar och känslor. Om vi är vakna ser vi både oss själva och våra medmänniskor.

Alla vill då och då ha sina vänners eller närståendes fulla uppmärksamhet, även om många av oss har börjat vänja sig vid betydligt mindre. Simone Weil skrev: "Uppmärksamhet är den ovanligaste och renaste formen av generositet". Utifrån den definitionen är vårt sätt att förhålla oss till världen, till andra människor och till oss själva på väg att bli allt snålare.

Varje framsteg i form av mobiltelefoner, mejl och sms har gjort det lite lättare att förmedla information snarare än medmänsklighet. Det har lett till att vi allt oftare undviker det känslomässigt ansträngande (och förpliktigande) i att vara närvarande. Varför förpliktigande? Att uppmärksamt lyssna på någon kommer att beröra oss på något sätt, kanske förändra oss eller pocka på ett gensvar.

Ju mer distraherade vi är och ju större vikt vi lägger vid snabbhet på bekostnad av djup, desto mindre benägna blir vi att bry oss om andra människor. Vi tycker kanske att vi gör det, men hur kommer det till uttryck? Vem eller vad vi ger vår uppmärksamhet är ett av de viktigaste val vi gör, medvetet eller omedvetet ...

Två viktiga frågor är, vad vill du ge och vad vill du ha från andra? Vilken slags uppmärksamhet önskar du när du vill berätta något för en nära vän? Ger du samma som du vill ha? Vi är ofta tankspridda men vi kan öva oss i närvaro och uppmärksamhet, bestämma oss för att vi verkligen vill lyssna, att vi vill att den andre ska känna sig sedd och lyssnad till. Jag tänker att vi kan se det som en gåva, både att ge och att få. När vi ger och tar emot på det sättet kommer vi närmare varandra.