bilder som berör

En bok som rymmer hela livet

Min önskan var redan från början att skriva en bok som rymmer hela livet, en djupt mänsklig bok som undviker förenklingar. Jag, en helt vanlig människa berättar personligt och ärligt om mina svåraste stunder, om det som berört mig mest och de upplevelser som gett mig den största glädjen. En livsberättelse på temat längtan, mod och frihet.

Jag ville skriva en generös bok som man gärna bläddrar i och låter ligga framme, en bok som blir använd. Bokens bilder har kommit till under en längre tid, annorlunda bilder som är präglade av vitt skilda känslor och erfarenheter. Flertalet av dem är skapade innan jag började skriva, sedan fann de sin naturliga plats. Det var som om de hade legat och väntat på boken.

Jag berättar om några avgörande händelser under uppväxt, resor och arbetsliv. Under många år kändes det som att jag satt fast, jag längtade efter förändring men visste inte hur. När omständigheterna tvingade mig att stanna upp hände det något, jag fick kontakt med en djupare längtan. Långsamt gick det upp för mig vad jag ville mer än något annat. Jag ville leva helhjärtat, jag ville känna mig levande.

Varför skriver man en bok? Jag skriver för att förstå, frågorna driver mig framåt. Skrivandet ger mig perspektiv, det är en process som gör tankar och känslor synliga. Tankarna klarnar, orden tar form och min värld blir lite mer begriplig. Varför läser vi? C.S. Lewis menade att vi läser för att förstå att vi inte är ensamma. Det skulle glädja mig om min bok kunde förmedla något av det. Du är människa, jag är människa, vi har mera gemensamt än vad som skiljer oss åt.

Det var viktigt för mig att berätta om erfarenheter av psykisk ohälsa, jag vet att det berör många samtidigt som vi sällan pratar om det. Jag delar med mig av mina upplevelser med förhoppningen att andra också ska våga.

Boken har kommit till under en sju år lång process. Jag har lagt ner min själ i det jag skriver, är så sann och öppen som jag vågar. Ibland har jag tvekat, meningarna har långsamt både växt och värkt fram. Skrivandet har varit en resa genom frusen sorg, ångest och annan själslig smärta. En resa som fortfarande pågår och förändrar mig. Läsaren får följa med på en resa med många hinder, en resa mot ett större och friare liv. Det är min innerliga önskan att boken uppmuntrar och utmanar, väcker frågor och ger inspiration till förändring.