Tänk dig ett träd

Tänk dig ett träd med tankar och känslor. Trädet har förmågan att föreställa sig sitt eget liv och sin relation till världen runt omkring. De bilder som trädet ser för sitt inre representerar en tolkning av verkligheten. Varje gång trädet minns dessa bilder skapas känslor i trädets hjärta, de är välbekanta men inte alltid behagliga.

Känslorna är äkta men de representerar en dunkel blandning av minnesfragment, tolkningar, antaganden och dåligt samvete. Det är en värld vid sidan av den verkliga världen. Denna statiska värld ser ut att ha ett liv och ett förflutet, den verkliga världen förändras hela tiden. Det falska trädet förändras inte, det kan inte förändras eftersom det aldrig funnits i verkligheten. Att leva i sina tankar och känslor är inte att leva i verkligheten.

Det levande trädet har sin plats i naturen. Det följer med i årstidernas växlingar, med alla sorters väder från solsken till regn, höststormar och gnistrande vinter. Trädet ger skugga åt människor och djur, fåglarna söker föda och skydd bland trädets grenar. Ett träd kan ha flera hundra tusen löv, varje löv reflekterar ljuset på sitt unika sätt.

Tänk dig att du är det trädet. Du är en del av livet, även när det inte känns så. Du är ett träd, du behöver en öppen himmel. Nuet är en öppen himmel, här finns livet, här finns verkligheten. Du är ett träd, men du har hud istället för bark. Du kan känna när någon rör vid dig. Du kan beröra någon, gör det!

Du är sårbar, därför kan du också uppleva kärlek. Ta en risk, våga vara sårbar, en sårbar människa är vacker. Följ din längtan. Reflektera ljuset, ingen kan göra det på samma sätt som du. Lev nu, inte sedan!