Mitt syfte, mitt livs varför

Många människor lever ytliga liv, gör mest det som är bekvämt ... livet bara händer ... man vet kanske inte riktigt vad man vill. Stannar aldrig upp och lyssnar till sin längtan. Har livet ett syfte?

Jag tänker att syfte är det som rör oss, får oss att handla och göra medvetna val, djupt förankrade inom oss. Ett syfte hjälper dig och mig att förstå vad som är kärnan i våra liv, vad som egentligen är viktigt. Dag för dag.

Ett syfte går utöver egenintresse, jag kan upptäcka och utforska vad som är mitt syfte genom att lägga märke till situationer där jag kan och vill göra skillnad. När vi söker vårt livs syfte frågar vi Vad gör jag med mitt liv? snarare än Vad kan jag få ut av livet? Det är att låta livet utmana oss.

Andra frågor man kan ställa för att få klarhet:
* Vill jag vara den jag innerst inne är eller den andra vill att jag ska vara?
* När känner jag mig som mest levande?
* Vad innebär det för mig att leva ärligt?

Ingenting formar våra liv så mycket som de frågor vi ställer eller undviker att ställa. Frågor skapar klarhet.

När jag började ställa frågor hände det något. Jag insåg att livet handlar om att utforska, upptäcka och försöka förstå. Mitt eget liv och livet i stort. I en längre process satte jag ord på mitt liv och min historia, även det som låg och skavde i själen. Mina sår kunde friläggas och fick möjlighet att läkas. Nu har jag försonats med det som hänt och kan gå vidare i livet.

Syfte handlar om att upptäcka vad vi redan är och har inom oss. Vi behöver självkännedom och acceptans för att se våra gåvor och inneboende resurser. När mitt syfte blev tydligare hittade jag samtidigt en inre styrka och drivkraft som jag inte trodde att jag hade. Jag bejakade att jag är unik, att jag har något att ge, precis som alla människor jag möter.

Syfte och mening hör ihop. Mitt syfte började växa fram under tiden som jag skrev min bok. Ett meningsfullt liv innebär för mig att mer och mer närma mig mitt djupaste syfte. Livet förändras, det blir större och friare. Något av det jag upplever som mitt syfte just nu hittar du längre ned på sidan. Jag vill leva medvetet och göra det som får mig att känna mig levande!

Nietzsche uttryckte det som att den som har ett varför att leva för kan uthärda nästan varje hur.