Människor är som träd

I min bok skriver jag att människor är som träd, vi behöver rötter och näring men vi behöver också en öppen himmel för att växa och mogna.

Jag är fascinerad av träd, dras till dem. Träd är vackra och gåtfulla. Träden står för kontinuitet, de kan bli mycket gamla, så gamla att de förbinder flera generationer. Det gäller inte bara ekar, det finns tallar som är över tusen år. Det väcker respekt, jag tänker ibland ... hur mycket har inte hänt under den tid just det här trädet har levat. I trädets närhet finns en spännande historia som jag skulle vilja lyssna till.

Skogen speglar en främmande värld och samtidigt något av vårt ursprung. I skogen finns inget krav på prestationer, där är jag den jag är ... du är den du är ... träden är vad de är. Ett träd kan aldrig låtsas, det bryr sig inte om sin status. En stilla skog, djup och vid, skänker en slags tröst. En närhet som inte kräver något tillbaka.