Vad är succé och vad är framgång?

Många gånger är det så att den som vinner gör det på någon annans bekostnad. Det mesta handlar nu för tiden om att åstadkomma mer i jämförelse med andra. Som individer har vi möjligheten att själva definiera vad som är framgång även om vi oftast inte tänker på det. Vi kan sluta att jämföra oss med varandra och göra saker som vi kan stå för, göra det som stämmer med våra djupare värderingar. De senaste åren har jag omvärderat mitt liv och fördjupat mina värderingar. Jag försöker att välja större istället för mer, ett större och friare liv är mera värt än alla prylar.