Innan jag mötte mitt mörker

För att förstå mig själv
och veta vem jag är.
Måste jag bli medveten
om de erfarenheter
som format mig,
positiva och negativa.

Alla har en idealbild
av sig själva
som mera lutar åt
hur man hoppas
att man är och uppfattas
än hur man verkligen är.

I mina tuffaste erfarenheter
i mitt mörker
i min garderobc fanns det som gjorde ont,
men också något mer .

När jag härdade ut i mörkret
såg jag något annat
när smärtan blivit frilagd.
Den som var som en
inflammation i själen .

Där upptäckte jag
mina gåvor och mina djupaste
drivkrafter. Det som gör
att jag känner mig levande.

Jag kände inte mig själv
till fullo
förrän jag vågade möta
mitt mörker.