Uppmärksamhet och fokus

Uppmärksamhet och fokus hänger ihop.
Det vi fokuserar på växer, tänk förstoringsglas. Om vi fokuserar på risker kommer vi att upptäcka fler och fler risker, de flesta mentala. För den som fokuserar på risker blir livet begränsat, ju mer man fokuserar desto mer begränsat blir livet. Till slut kommer man fram till att inget är helt säkert.

När vi fokuserar på möjligheter kommer vi att se allt fler möjligheter, en positiv spiral. Jag försöker hela tiden att fokusera på tacksamhet, se det i livet och situationen som jag har att vara tacksam för. Det skapar en bra balans i livet. Att fokusera på en sak betyder inte att man blundar för allt annat. En period fokuserade jag mycket medvetet på tacksamhet och skrev listor på allt jag hade att vara tacksam för. Listorna växte undan för undan och som en extra bonus märkte jag att det gav mig extra energi och livsglädje.

På samma sätt är det med vår längtan. Under ytan, inom dig och mig finns en genuin längtan. Det är inte alltid självklart åt vilket håll den riktar sig, den tar tid att lyssna in. Du kan väcka liv i den, ge den näring och uppmärksamhet, låta den växa sig stark. Vad du vill och inte vill, vad du drömmer om och längtar efter säger något väsentligt om vem du är.

I viljandet är jaget aktivt, när du drivs till något, av rädsla till exempel, är jaget passivt. Min erfarenhet är att om jag har fokus på det jag vill och kan påverka hittar jag förr eller senare vägar till förändring. Och eftersom inget är helt säkert kan jag lika gärna göra det som får mig att må bra.