Trees

Trees

I alla tider, och överallt i världen, har träden haft en viktig roll i människors liv. Träd står för trygghet … ett träd symboliserar kontinuitet …

Träd förenar generationer … spelar en betydelsefull roll i många berättelser …

Träd kan bli oerhört gamla och fantastiskt stora …

Träd ger skugga, föda, skydd … väcker många känslor …

Gallerier