Bilder som berör
  • Varanger

Som en parkbänk för själen

Många böcker innehåller bara en aspekt av livet. Min önskan har varit att skriva en bok som rymmer hela livet, en djupt mänsklig bok som inte väjer för det svåra. En personligt skriven bok från en vanlig människa till en annan. Boken handlar om att leva med både längtan och begränsningar, att bejaka sin mänsklighet och att vilja något med sitt liv. Jag vill inspirera läsaren att söka sina drivkrafter och djupare värderingar, att sätta ord på det som verkligen betyder något.

Bokens bilder tar vid där orden inte räcker till, de erbjuder ett annat sätt att tolka livet. Ett fotografi kan utforska utrymmet mellan kropp och själ, synligt och osynligt, låta det ta form så att det berör oss och talar till oss på ett nytt sätt. Fotografiet låter sig inte begränsas av tid och rum, det kan peka både framåt och bakåt i tiden.

Jag är övertygad om att alla kan förändra sitt liv, vi är inte maktlösa. Var och en måste hitta sina egna frågor och sina egna svar, alla har den förmågan. Det är min innerliga önskan att boken uppmuntrar och utmanar, väcker frågor och ger inspiration till förändring.

Mer om boken hittar du här!