Vågar du stanna upp?

Vad är egentligen viktigt i livet? Att leva, att känna sig levande? Att göra medvetna val, att inte vara ett offer för omständigheter? Många människor känner sig som objekt istället för subjekt och tänker på sig själva som "mig" istället för "jag" och det gör stor skillnad!

Mina bilder visar vad som är viktigt för mig, vad som finns i min själ. Det är nog ingen slump att jag dras till öppna horisonter; känslan av rymd och frihet, miljöer där själen kan komma till ro. Att slippa ovidkommande ljud, att känna mig helt närvarande. Det är vad jag längtar efter, det är lyx för mig.

Att uppleva, stanna upp och bli berörd hjälper mig att se vad som är viktigt för mig och vad jag sätter värde på. Ibland kan jag se tavlorna som fönster till en annan värld, även om mycket är bekant kan känslan av en annan värld och en annan tid ibland vara påtaglig.

Jag tror att en tavla kan ha funktionen både av fönster och spegel. Tavlan kan vara som ett fönster till en annan värld, man kan också "spegla sig" i en tavla och känna igen något av sig själv. Det är viktigt att bilderna har en själ, för mig är de subjekt som betraktaren ska kunna spegla sig i. Jag har inga perfekta bilder, det finns alltid någon skavank. Perfekta bilder blir lätt kliniska.

Så här skrev en vän till mig: "Den här sommaren har jag insett att jag inte är odödlig. Den insikten gör att jag vill ta reda på mer om vem jag är och hur jag ska gå vidare i livet. Vad ska resten handla om?"

Vad är egentligen viktigt i livet?