Time

Time

Vad är tid ... ?

Är det världen jag lever i som avgör min relation till tiden?
Eller är det min relation till tiden som avgör hur jag upplever världen … och mig själv?

Kommer tiden … eller går den … är tiden en illusion … Ibland är det som om tiden står stilla … vad händer …

Varför heter det att tiden läker alla sår?

   

Clocks slay time. Time is dead as long as it is being clicked off by little wheels; only when the clock stops does time come to life.

William Faulkner

Gallerier