Målade fotografier

Målade fotografier

För ett par år sedan kom jag på att jag ville göra bilder som var lite mer abstrakta och öppna för många olika tolkningsmöjligheter. Jag har under en längre tid utvecklat en egen process där jag låter flera bilder tona in i varandra, lite som att projicera en hög med dia-bilder samtidigt. Flera exponeringar med olika motiv och texturer blir till något helt nytt och oförutsägbart.

Detta sätt att skapa bilder ger ofta en målerisk känsla, jag kallar därför dessa bilder för ”målade fotografier”. Bilderna är en viktig del i min önskan att skapa en visuell poesi med oväntade möten. I dessa möten kan diffusa minnen och drömmar få färg och form. I det inre öppnar sig helt oväntat nya landskap, vackra och sårbara.

Det finns också bilder av denna typ i gallerierna Bodyworks, Lightworks, Time och Mirror of the Soul.

Gallerier