Lightworks

Lightworks

Skuggor … en delvis genomskinlig kropp … tonar bort …

Siluetter - konturer … formlösa och svårfångade … vem är det egentligen? Är det mig själv jag ser, en spegelbild …? 

Siluetter … porträtt … kroppsliga ... själsliga … tillstånd … känslor …

Gallerier