Another world

Another world

Känslan av en annan värld ...

En resa längs Nordnorges kust ... väderbitna samhällen ...

Motiven är verkliga, men bilderna har bearbetats ... färger har förstärkts ... ändrats ... detaljer har försvunnit ...

Man kan ana en mänsklig närvaro, även om människorna inte syns … så finns de där någonstans ...

Gallerier