Sök din längtan och finn ditt mod!

Alla längtar, vi längtar bort och vi längtar hem, till en plats där vi känner oss hemma. Någonstans där vi duger, kan slappna av och vara dem vi är. Min längtan var som en dörr, när jag försiktigt gläntade på dörren såg jag en öppen himmel. Jag kunde se mitt liv i ett nytt ljus, se att ingen erfarenhet är enbart destruktiv.

Det började på Varangerhalvön, så långt österut man kan komma i Norge och Skandinavien. Något hände med mig när jag kom dit, min själ kom till ro och min längtan fick näring. Jag mjuklandade i detta annorlunda landskap, det var så vackert och välkomnande. Som att komma hem.

Jag har alltid längtat efter något utan att riktigt veta vad. Långsamt som en soluppgång gick det upp för mig, jag vill leva helhjärtat, jag vill känna mig levande! När jag utforskade min längtan lärde jag mig något nytt. Mod är frihet, friheten att vara på väg och friheten att stanna upp. Rädsla är ofrihet, att stanna kvar där jag inte vill vara.

Parkbänken är en metafor för ett tillstånd av otvungen närvaro, en öppen rymd där alla tankar och frågor får plats. Du får slå dig ner en stund, lösa ett stycke och låta tankarna komma som de vill.

Djupt inom dig finns en längtan. Sök den, finn den, lev den!

Bo Davidsson
fotograf, föreläsare, konstnär

Bokomslag - Som en parkbänk för själen

Info och smakprov