Bilder som berör

En högkänslig människas livsberättelse

Alla längtar, vi längtar bort och vi längtar hem, till en plats där vi känner oss hemma. Någonstans där vi duger, kan slappna av och vara dem vi är. Min längtan var som en dörr, när jag försiktigt gläntade på dörren såg jag en öppen himmel. Jag kunde se mitt liv i ett nytt ljus, se att ingen erfarenhet är enbart destruktiv.

Boken är skriven ur en högkänslig människas perspektiv. Jag berättar om uppväxt, arbetsliv, resor och mycket annat. Texterna reflekterar över vad det är att vara människa, att acceptera sig själv som den man är och att hitta de drivkrafter som gör att man känner sig levande. Ett kapitel handlar specifikt om min läggning som högkänslig, hur jag lärde mig förstå och acceptera den. I resten av boken finns högkänsligheten hela tiden med, fast outtalat. Jag skriver inte att det eller detta beror på min högkänslighet eftersom läsaren förstår det av sammanhanget. Känsligheten påverkar ju hela livet.

Boken är en livsberättelse på temat längtan, mod och frihet. Jag kände det länge som om jag satt fast men förstod inte varför. Mitt liv kunde inte förändras förrän jag slutade älta negativa känslor och upplevelser. Jag började lägga märke till hur mina tankar och känslor påverkade mig, det gjorde stor skillnad i livskvalitet. I boken berättar jag om händelser som många högkänsliga kan känna igen sig i och delar med mig av "nycklar" som hjälpt mig i olika situationer. Du får följa med på en resa som startade en morgon strax innan millennieskiftet ...

Parkbänken är en metafor för ett tillstånd av otvungen närvaro, en öppen rymd där alla tankar och frågor får plats. Du får slå dig ner en stund, läsa ett stycke och låta tankar och känslor komma som de vill. Förändring börjar inte med ansträngning, den börjar med att vi stannar upp och lyssnar inåt. När tankarna kommer till ro kan vi få klarhet att se både det som hindrar och vad vi verkligen vill. Livet kan förändras!

Djupt inom dig finns en längtan. Sök den, finn den, lev den!

Bo Davidsson
högkänslig författare, fotograf och föreläsare

Bok - En högkänslig människas livsberättelse

     Boken ...
     ■ 200 sidor, färgtryck på fint miljöpapper.
     ■ Innehåller många konstnärliga bilder.
     ■ Kostar 250 kronor
     ■ Förhandsbetala med Swish / bankgiro
        så skickar jag boken fraktfritt!
     ■ Du beställer enklast via e-post!


Smakprov från boken