Jag började fotografera i samband med mina Norgeresor. Från början var mycket av motivationen att dela med mig av mina upplevelser men efterhand som motiven blev fler upptäckte jag även andra dimensioner. Jag förstod att bilder också kunde förmedla berättelser och historia, och kanske framför allt känslor. När jag gav bort bilder märkte jag att människor blev berörda. Det har sedan blivit en stark drivkraft, att beröra människor.

Mina tidiga bilder hade en dokumentär prägel, jag fotograferade det jag såg och upplevde. Efterhand har mina bilder blivit mer personliga och präglas ibland av djupa känslor och starka upplevelser. Många bilder bär spår av livets ändlighet och sårbarhet medan andra utforskar tillvarons osynliga dimension och förhållandet mellan inre och yttre världar.

Läs mer!