Mirror of the soul

Mirror of the soul

Att se, att verkligen se … vad innebär det … vad är perspektiv … klarhet …

Nuet … en öppen rymd … en öppen himmel … du … är som ett träd …
träd behöver … en öppen himmel

Att vägra blunda … att vilja se … det som är … det som händer …
… det som hindrar …

Vad händer när du tar ett steg in i nuet ...

Gallerier