Att skapa är både en frihet och en passion, jag får nya perspektiv och lär mig att se. Bilder berör, ger associationer och nya tankar, kommunicerar det som inte kan uttryckas med ord. Mitt liv och min själ finns i mina bilder.

Varangerhalvöns säregna landskap har betytt mycket för min bildvärld. Kusten är väderpinad, flikig och sönderbruten, landskapet är mestadels kargt och avskalat. Men ändå fantastiskt vackert och enastående, något av det vackrast jag sett. När jag ser den sönderbrutna klippkusten upplever jag en igenkänning som jag inte riktigt förstår. Ibland undrar jag om det är så min själ ser ut.

Bo Davidsson

Bilder som speglar livet

Jag vill skapa bilder som speglar hela livet, djupt mänskliga bilder. Som människor behöver vi tolka våra livsupplevelser för att förstå dem och sätta dem i ett sammanhang. Du och jag tolkar och sätter ord på det vi ser och när ett ord uttalas brister tystnaden. Vad händer när solen går upp, när något blir synligt? Mörkret brister.

Ljuset är grunden för ett fotografi, ljuset gör världen synlig. En bild har förmåga att kasta ljus över det som inte kan uttryckas med ord. För mig är fotografering ett sätt undersöka och utforska. Det är att ställa frågor och söka svar, att utmana tidsanda och invanda tankemönster.

Ett fotografi är ett dokument skrivet med ljus, ett dokument som reflekterar något av den synliga och den osynliga världen. Mina bilder är en visuell poesi med många tolkningsmöjligheter. Jag tänker på en bild som en förmedlare, en kontaktyta eller en mötesplats där något kan ske. Ett möte, ett samtal utan ord … något man sedan bär med sig.

Läs hela texten.